Aktualności

Szanowni Państwo

W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zaleca się ograniczenie bezpośredniego kontaktu z Sądem wyłącznie do sytuacji wymagających osobistego stawiennictwa (uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach Sądu, gdy stawiennictwo jest obowiązkowe lub z innych przyczyn jest wymagane). W pozostałych przypadkach zaleca się ograniczenie do kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub operatora pocztowego.

 

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Sieradzu:

Centrala
tel. 43 82 66 600

Sekretariat Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu
tel. 43 82 66 607
sekretariat@sieradz.so.gov.pl

Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu
tel. 43 82 66 602
dyrektor@sieradz.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 43 82 66 609
boi@sieradz.so.gov.pl

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
tel. 43 82 66 691
krk@sieradz.so.gov.pl

Oddział Finansowy
tel. 43 82 66 654
gospodarczy@sieradz.so.gov.pl

Oddział Administracyjny
tel. 43 82 66 650
administracja@sieradz.so.gov.pl

I Wydział Cywilny
tel. 43 82 66 611
cywilny@sieradz.so.gov.pl

II Wydział Karny
tel. 43 82 66 621
karny@sieradz.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
tel. 43 82 66 641
ubezpieczenia@sieradz.so.gov.pl

I OZSS w Sieradzu
tel. 43 82 66 661
ozss@sieradz.so.gov.pl

II OZSS w Zduńskiej Woli
tel. 43 82 66 692
ozss2@sieradz.so.gov.pl

 

więcej o Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

więcej o LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

więcej o Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

Informujemy, iż w dniach 24 i 31 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu będzie urzędował w godzinach 7.30 – 13.00.

więcej o Zarządzenie nr 89

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 |