Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

e-Znaki2018-06-18

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

 Po tej dacie:

       nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

       nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

       dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej.

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

       - na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;

       - w kasie sądu (wydruk na etykietach samoprzylepnych) – od 1 lipca 2018 roku

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

       bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;

       wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 

E-płatności dla obywatela: Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz.

 

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w okresie 19-25 lutego 2018 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem inicjatywy jest informowanie o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Dzięki zaangażowaniu w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej i kuratorów sądowych dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny i możliwym będzie uzyskanie informacji dotyczących postępowania przygotowawczego oraz postępowania wykonawczego.

 

 

Harmonogram dyżurów pracowników Sądu Okręgowego w Sieradzu w związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w budynku SO w Sieradzu w godzinach 8:30 – 14:30

 

Poniedziałek – 19 lutego 2018 r. (asyst. Monika Adamczyk p. 51)

Wtorek – 20 lutego 2018 r. (asyst. Małgorzata Dominiak p. 30)

Środa – 21 lutego 2018 r. (asyst. Elżbieta Sitek p. 101)

Czwartek – 22 lutego 2018 r. (asyst. Anna Stępień, asyst. Paulina Parada-Mordalska p. 101)

Piątek – 23 lutego 2018 r. (asyst. Marek Doliński, asyst. Błażej Węzikowski p. 116a, apl. sąd. Monika Masłowska)

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

więcej o Plan postępowań w 2018 roku

Komunikat2017-11-16

Uprzejmie informujemy, iż dni 22 grudnia 2017 r. oraz 2 stycznia 2018 r. wyznaczone zostały w Sądzie Okręgowym w Sieradzu jako dni wolne od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę.

więcej o Komunikat

Ministerstwo Sprawiedliwości ma zaszczyt zaprosić na organizowane w dniach 26-27 października 2017 r. sympozjum „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”

więcej o Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci

Strona: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
przejdź do góry strony