Biuletyn Informacji Publicznej

KRK

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK)

 

Zgodnie  z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020r. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w dniach i godzinach ustalonych z pracownikiem sądu – tel. 43 826 66 91.


Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można kierować drogą pocztową bądź drogą elektroniczną przez system e-KRK.

 

 

Bożena Maciejewska

Marzena Ograbek

tel. 43 826 66 91

faks 43 656 89 91

krk@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-16.00

 

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-15.00

 

Informacji dotyczących składania i odbierania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego:

 • Zapytania o udzielenie informacji o osobie
 • Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

udziela Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Sieradzu.

 

Do pobrania:

 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej,
 • gotówką w kasie sądu (tylko do 31 stycznia 2020 r.),
 • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa
  (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych)

  W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.
przejdź do góry strony