Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie III Nkd 51/16

Sprawa III Nkd 51/16 Sądu Rejonowego w Sieradzu w przedmiocie ustalenia czy nieletni dopuścił się 09 czerwca 2016 r. w Sokołowie gm. Goszczanów czynu przeciwko zdrowiu i obyczajności na szkodę małoletniej.

 

W przedmiotowej sprawie 25 czerwca 2016 r. Sąd postanowił o skierowaniu sprawy na rozprawę, której termin wyznaczono na 04 sierpnia 2016 r. godz. 10.00 sala XI.

 

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich zasadą jest, że postępowanie w niniejszej sprawie ma charakter niejawny, a rozprawa odbędzie się przy drzwiach zamkniętych, chyba że sąd postanowi inaczej.

przejdź do góry strony