Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie II K 52/13

Sprawa dotyczącą zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw z użyciem przemocy oraz gróźb bezprawnych, zmierzających do wymuszenia środków pieniężnych, a także wręczenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję wójta Gminy Pcim w związku z pełnieniem tej funkcji.

 

11 października 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr III Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpozna wniosek Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 5 września 2016 r. o przekazanie sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia śledztwa. Wniosek został złożony na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016.1070 z dnia 21 lipca 2016 r.).

przejdź do góry strony