Komunikat w sprawie II K 2/17

Sprawa zabójstwa dokonanego w celu zatarcia śladów kradzieży zaistniałego 29 stycznia 2016 r. w Działoszynie.

 

3 marca 2017 r. o godz. 9.30 w sali III Sąd Okręgowy w Sieradzu rozpozna sprawę z oskarżenia publicznego przeciwko oskarżonemu, któremu zarzucono m.in. to, że: 29 stycznia 2016 r. w Działoszynie dokonał ze szczególnym okrucieństwem zabójstwa K.D. w ten sposób, iż po dokonanej kradzieży, celem zatarcia jej śladów podpalił pokój w którym spał pokrzywdzony, sprowadzając zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.

 

Kolejne terminy rozprawy ustalono na 09, 10 i 13 marca 2017 r.