Biuletyn Informacji Publicznej

Informator

mediacja
Ministerstwo Sprawiedliwości wydało informator zatytułowany: "Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne". W przystępny sposób, w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, wyjaśniono w nim najważniejsze zasady oraz sposób prowadzenia różnych form mediacji.

 

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (plik pdf 1,1 MB)

 

Informator współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet V "Dobre rządzenie" Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013. Projekt "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości".

przejdź do góry strony