Biuletyn Informacji Publicznej

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału:

SSO Marek Masłowski

tel. 43 826 66 30

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

SSO Małgorzata Chojnowska

 

Sekretariat Wydziału:

Kierownik sekretariatu - Grażyna Cłapka
I piętro, pok. 118
tel. 43 826 66 31
penitencjarny@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: godz. 730-1800
wtorek-piątek: godz. 900-1500

 

Nr rachunku, na który mogą być przelewane środki tytułem opłaty sądowej, w sprawach, dla których właściwy jest III Wydział Penitencjarny Sądu Okręgowego w Sieradzu:
25 1010 1371 0023 6522 3100 0000

 

Właściwość rzeczowa:

  • rozstrzyganie spraw penitencjarnych z Zakładu Karnego w Sieradzu,
  • nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

 

Opłaty:

  • opłata od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
  • opłata od wniosku o przerwę w karze lub przedłużenie przerwy w karze - 60 zł.

 

System dozoru elektronicznego:

przejdź do góry strony