Biuletyn Informacji Publicznej

Edukacja prawna

Sąd Okręgowy w Sieradzu, w ramach programu EDUKACJA PRAWNA zaprasza do udziału w spotkaniach oświatowych, podczas których sędziowie i mediatorzy przybliżą słuchaczom dziedziny prawa i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Działania współorganizowane i wspierane przez Sąd Okręgowy w Sieradzu w ramach programu to:

  • lekcje prowadzone w szkołach przez sędziów, których celem jest wyjaśnienie roli wymiaru sprawiedliwości, ogólnych zasad jego funkcjonowania, źródeł i podziału prawa, organów wymiaru sprawiedliwości, funkcji i ról zawodów prawniczych;
  • wyjaśnienie istoty i znaczenia mediacji rówieśniczej (spotkania z mediatorem);
  • organizacja symulowanych rozpraw z udziałem uczniów w sądach lub szkołach;
  • udziału uczniów w charakterze publiczności w prawdziwych rozprawach sądowych w sprawach karnych – propozycja dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ostatniej klasy gimnazjów;
  • organizacja prelekcji i wykładów w porozumieniu ze stowarzyszeniami zajmującymi się w ramach działalności statutowej edukacją prawną.

 

Kontakt

tel. 43 826 66 50
edukacja.prawna@sieradz.so.gov.pl
W mailu należy wskazać konkretną tematykę, którą placówka lub stowarzyszenie są zainteresowane.

przejdź do góry strony