Biuletyn Informacji Publicznej

e-Sąd

e-Sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3 działu V tytułu VII księgi pierwszej części Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Nakaz zapłaty oraz klauzula wykonalności wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym e-Sądu http://www.e-sad.gov.pl/.

E-Sąd - broszura (plik pdf 2,71 MB)

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego (plik pdf 620 KB)

Poradnik dla powoda (plik pdf 584 KB)

Poradnik dla pozwanego (plik pdf 524 KB)

przejdź do góry strony