Biuletyn Informacji Publicznej

Czytelnia akt

Tymczasowa Czytelnia akt dla spraw prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Sieradzu i Sąd Rejonowy w Sieradzu

 

od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

 

Czytelnia akt przyjmuje interesantów w/wym. Sądów w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Sieradzu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1500 (przerwa 1100-1130– dezynfekcja Sali)
  • z czytelni jednocześnie może korzystać maksymalnie 4 interesantów pod nadzorem osób obsługujących czytelnię akt, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych, w miejsca wyznaczonych w odległości co najmniej 2 metrów.

 

Osoby przebywające w czytelni winny osłonić usta i nos. Przeglądanie akt możliwe jest wyłącznie w rękawiczkach.

 

Czytelnia jest wyposażona w dozownik do dezynfekcji rąk.

 

Sąd nie zabezpiecza interesantów w środki ochrony osobistej.

 

Zamawianie akt sądowych należy składać drogą elektroniczną lub telefonicznie, jednak nie wcześniej niż z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 1400:

 

  • Dla SO w Sieradzu - boi@sieradz.so.gov.pl, tel.43 82 66 609
  • Dla SR w Sieradzu - boi@sieradz.sr.gov.pl, tel.43 82 66 709

 

 

W celu zamówienia akt do czytelni interesanci zobowiązani są skontaktować się z właściwym sądem oraz podać następujące dane, według załączonego wniosku.

  • sygnatura akt,
  • nazwa i numer wydziału,
  • nazwę/ imię i nazwisko stron/uczestników biorących udział w sprawie,
  • status w sprawie osoby zamawiającej akta,
  • proponowany termin,
  • tel. kontaktowy/email osoby zamawiającej akta.

 

Przed udostępnieniem akt interesant jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem czytelni.

 

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

 

Dowód osobisty jest niezbędny do skorzystania z czytelni akt , w przypadku profesjonalnych pełnomocników/prokuratorów -ważna legitymacja służbowa.

przejdź do góry strony