Biuletyn Informacji Publicznej

Broszury

broszury

W ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" powstały broszury informacyjno-edukacyjne prezentujące prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze. Zawierają one informacje o strukturze wymiaru sprawiedliwości, postępowaniu sądowym, obowiązkach obywatela oraz wzory pism procesowych przydatnych w postępowaniu przed sądem. Przytaczane w treści broszur przepisy prawa wsparte zostały przykładami, jak w praktyce obywatele mogą realizować swoje uprawnienia w sądach i prokuraturach.

 

Obywatel w postępowaniu cywilnym (plik pdf 1,08 MB)

Obywatel w postępowaniu karnym (plik pdf 1,32 MB)

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym (plik pdf 1,09 MB)

 

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

przejdź do góry strony