Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesantów

tel. 43 826 66 09
boi@sieradz.so.gov.pl

 

 

Przedmiot działalności:

 

Udzielanie informacji o:

  1. ogólnych zasadach postępowania, w tym także zasadach wnoszenia środków odwoławczych;
  2. sposobie wypełniania formularzy sądowych;
  3. kosztach jakie należy uiścić, by zainicjować postępowanie jak i o przesłankach zwalniania z konieczności ich uiszczenia;
  4. przesłankach wyznaczenia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.

 

Udostępnianie wzorów pism procesowych.

 

Regulamin określający organizację i sposób działania BOI (plik pdf)

 

przejdź do góry strony