Biuletyn Informacji Publicznej

Numer referencyjny 260-3/15
Data ogłoszenia 2015-12-04
Data zakończenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 101 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), będącego częściowym postępowaniem do umowy ramowej zawartej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w dn. 30.09.2015 r., Nr 5/ZP-U/2015 na "dostawę energii elektrycznej do sądów powszechnych" - na podstawie umowy ramowej cz. 6.


Pliki do pobrania:
1. informacja1.pdf
przejdź do góry strony