Wydziały

I Wydział Cywilny

Właściwość rzeczowa:

 

I Wydział Cywilny - Sekcja Rozwodowa

 

II Wydział Karny

Właściwość rzeczowa:

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Właściwość rzeczowa:

 

 

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Sieradzu: