Sprawozdania finansowe

Sprawozdadnia finansowe za rok 2019

Sprawozdadnia finansowe za rok 2018