Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pliki do pobrania:

 

Baza organizacji świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (plik pdf 233 KB)

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego (plik pdf 236 KB)

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego (plik pdf 205 KB)

Baza programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (plik pdf 258 KB)

Baza programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (plik pdf 243 KB)