Postępowanie w sprawach nieletnich

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów karalnych.

 

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

 

Jakie korzyści daje mediacja nieletniemu sprawcy?

 

Jak sprawa trafia do mediacji?

 

Kto decyduje o wyborze mediatora?

 

Jak długo może trwać mediacja?

 

Jak przebiega mediacja?

 

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna?

 

Ile kosztuje mediacja?