Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań w roku 2018