Petycje jednostkowe

Petycja jednokrotna w sprawie udostępnienia najnowszego wyroku (z 28.11.2018 r., C-632/17) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

 

Treść petycji (plik pdf)

Załącznik do petycji (plik pdf)