KRK

Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK)

 

 

Bożena Maciejewska

Marzena Ograbek

tel. 43 826 66 91

faks 43 656 89 91

krk@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-16.00

 

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-15.00

 

Informacji dotyczących składania i odbierania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego:

udziela Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Sieradzu.

 

Do pobrania:

 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów: