II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału:

SSO Marek Podwójniak

tel. 43 826 66 20

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

SSO Małgorzata Chojnowska
SSO Jacek Klęk
SSO Marek Masłowski
SSO Marcin Rudnik

SSO Aneta Świniarska (wizytator)
SSO Jacek Wojdyn

 

Sekretariat Wydziału:

Kierownik sekretariatu - Katarzyna Domaradzka
I piętro, pok. 113
tel. 43 826 66 21

faks 43 656 89 72

karny@sieradz.so.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: godz. 730-1800
wtorek-piątek: godz. 900-1500

 

Nr rachunku, na który mogą być przelewane środki tytułem opłaty sądowej, w sprawach, dla których właściwy jest II Wydział Karny Sądu Okręgowego w Sieradzu:
25 1010 1371 0023 6522 3100 0000

 

Opłaty:

 

Właściwość rzeczowa:

 

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscowa Wydziału II Karnego Sądu Okręgowego w Sieradzu obejmuje właściwość miejscową wszystkich Sądów Rejonowych w Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli.

 

System dozoru elektronicznego: