e-Sąd

e-Sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3 działu V tytułu VII księgi pierwszej części Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Nakaz zapłaty oraz klauzula wykonalności wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym e-Sądu http://www.e-sad.gov.pl/.

E-Sąd - broszura (plik pdf 2,71 MB)

Poradnik dla pełnomocnika zawodowego (plik pdf 620 KB)

Poradnik dla powoda (plik pdf 584 KB)

Poradnik dla pozwanego (plik pdf 524 KB)