Czytelnia akt

Tymczasowa Czytelnia akt dla spraw prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Sieradzu i Sąd Rejonowy w Sieradzu

 

od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

 

Czytelnia akt przyjmuje interesantów w/wym. Sądów w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Sieradzu:

 

Osoby przebywające w czytelni winny osłonić usta i nos. Przeglądanie akt możliwe jest wyłącznie w rękawiczkach.

 

Czytelnia jest wyposażona w dozownik do dezynfekcji rąk.

 

Sąd nie zabezpiecza interesantów w środki ochrony osobistej.

 

Zamawianie akt sądowych należy składać drogą elektroniczną lub telefonicznie, jednak nie wcześniej niż z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 1400:

 

 

 

W celu zamówienia akt do czytelni interesanci zobowiązani są skontaktować się z właściwym sądem oraz podać następujące dane, według załączonego wniosku.

 

Przed udostępnieniem akt interesant jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem czytelni.

 

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

 

Dowód osobisty jest niezbędny do skorzystania z czytelni akt , w przypadku profesjonalnych pełnomocników/prokuratorów -ważna legitymacja służbowa.