Bezpłatna pomoc prawna

 

 

 


 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli

tel. 43 659 20 09 - infolinia całodobowa

pokrzywdzeni.trampolina@gmail.com

 

Formy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 

Formy pomocy świadkom i osobom im najbliższym:

 


 

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką udzielającą bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

 

MOIK funkcjonuje w lokalnach

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Polna 18/20 w Sieradzu

poniedziałek - czwartek w godz. 8.00 - 19.00

piątek w godz. 8.00 - 16.00

tel. 43 827 41 19

tel. zaufania 92 88

moik@mopssieradz.pl

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana jest poprzez:

 

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 

Zakres usług:

pomoc psychologiczna

poniedziałek 16.00-18.00

wtorek 16.00-18.00

środa 16.30-18.30

czwartek 16.30-18.30

pomoc prawna

poniedziałek 17.00-19.00

wtorek 17.00-19.00

środa 17.00-19.00

czwartek 17.00-19.00

pomoc socjalna

poniedziałek 8.00-19.00

wtorek 8.00-19.00

środa 8.00-19.00

czwartek 8.00-19.00

piątek 8.00-16.00

 


 

Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Sieradzu

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64
98-200 Sieradz

poniedziałek - piątek w godz. 08.00 - 16.00

43 822 49 29, 43 828 61 06

sieradz@lodz.pip.gov.pl

 

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy.

 


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sieradzu

Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. 43 822 73 59

fax 43 822 78 61

rzecznikesi@wp.pl

 

Do kompetencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.