Bezpłatna pomoc prawna

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 


 

 

 


 

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką udzielającą bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

 

MOIK funkcjonuje w lokalnach

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Polna 18/20 w Sieradzu

poniedziałek - czwartek w godz. 8.00 - 19.00

piątek w godz. 8.00 - 16.00

tel. 43 827 41 19

tel. zaufania 92 88

moik@mopssieradz.pl

 

Działalność Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana jest poprzez:

 

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 

Zakres usług:

pomoc psychologiczna

poniedziałek 16.00-18.00

wtorek 16.00-18.00

środa 16.30-18.30

czwartek 16.30-18.30

pomoc prawna

poniedziałek 17.00-19.00

wtorek 17.00-19.00

środa 17.00-19.00

czwartek 17.00-19.00

pomoc socjalna

poniedziałek 8.00-19.00

wtorek 8.00-19.00

środa 8.00-19.00

czwartek 8.00-19.00

piątek 8.00-16.00

 


 

Państwowa Inspekcja Pracy - Oddział w Sieradzu

ul. Wojska Polskiego 102
98-200 Sieradz

poniedziałek w godz. 8.30 - 18.00

wtorek - piątek w godz. 13.00 - 15.00

43 826 31 25, 43 828 61 10 w godz. 13.00 – 15.00

 

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy.

 


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sieradzu

Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. 43 822 73 59

fax 43 822 78 61

rzecznikesi@wp.pl

 

Do kompetencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 


 

Fundacja Centrum Praw Kobiet

 

Fundacja Centrum Praw Kobiet udziela porad i informacji z następujących dziedzin prawa:

 

Porady i informacje prawne udzielane są w trzech formach:

 


 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Pomoc prawna dla uchodźców i migrantów

 

Cudzoziemcy pragnący otrzymać pomoc prawną mogą kontaktować się z prawnikami pracującymi w programie osobiście na dyżurach, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem faksu.
tel. 22 556 44 66
fax 22 556 44 51
refugees@hfhrpol.waw.pl

 

Wymagane jest przynoszenie lub przesyłanie wszystkich pism procesowych oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy.

 


 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

Oferta pomocowa Centrum Interwencyjnego jest kierowana do:

 

Formy pomocy:

 

Formy kontaktu:

 

Godziny pracy Centrum Interwencyjnego:
pon.-pt. godz. 9.00-17.00.

 

Wszystkie formy pomocy oferowane w Centrum Interwencyjnym KOPD są bezpłatne.

 


 

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. 22 333 73 26
tel. 22 333 73 27
fax 22 333 73 29

 

Formy kontaktu:

 


 

Fundacja Integracja

ul. Dzielna 1
00-169 Warszawa

 

Forma kontaktu:

telefonicznie - informacja w sprawach dotyczących rynku pracy, zagadnień prawno-socjalnych, edukacji, rehabilitacji, świadczeń i orzecznictwa
tel. 801 801 015 (w godzinach 8.00-17.00) - całkowity koszt połączenia wynosi 0,40 zł brutto